-VRV Klima ile HVAC sistemi kuruldu

(Hasta Odaları, Muayene Odaları ve Ameliyathane)

-HVAC sistemi kuruldu,

(Hasta odaları,Muayene Odaları ve Ameliyathane)

-Tüm Mekanik İşler

-Sihhi Tesisat,Isıtma Sistemleri ve HVAC Sistemi)

(Hasta Odaları,Muayene Odaları ve Ameliyathane)