-VRV Klima ile HVAC sistemi kuruldu

(Hasta Odaları, Muayene Odaları ve Ameliyathane)

-HVAC sistemi kuruldu,

(Hasta odaları,Muayene Odaları ve Ameliyathane)

-Tüm Mekanik İşler

-Sihhi,ısıtma ve HVAC sistemi

(Hasta Odalari,Muayene Odaları ve Ameliyathane)